Dobrodošli v trgovini s hrano in opremo za male živali.
(0 izdelkov) - 0,00 €

V vaši košarici nimate izdelkov.

section

Kartica zvestobe

Za imetnike kartice zvestobe bomo vsak mesec pripravili posebne akcije, ki jih bodo deležni izključno člani Slončkovega kluba. Nakupi posameznega člana se bodo seštevali in na osnovi višine zneska nakupov bomo ob zaključku bonitetnega obdobja zvestobo nagradili z dobroimetjem, ki ga bo mogoče koristili v poslovalnicah ZOO trgovine Slonček in v spletni trgovini www.zazivali.si. Člani Slončkovega kluba bodo o akcijah in ugodnostih obveščeni prvi - preko elektronske pošte.

Kako postati član Slončkovega kluba?
Član lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki ni samostojni podjetnik ali pravna oseba. Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo, za katero lahko zaprosite v poslovalnicah ZOO trgovine Slonček (Brežice, Medvode, Krško) ali jo natisnete iz spletne strani (pristopna izjava je na voljo tukaj), oddajte v najbližji poslovalnici ZOO trgovine Slonček ali jo pošljite na sedež podjetja: Saša Primožič s.p., Reboljeva ulica 40, 1236 Trzin.

BONITETNI RAZREDI
Imetnikom kartice ugodnosti Slončkovega kluba se vrednosti nakupov seštevajo v obračunskem obdobju, ki traja eno leto: od 1. januarja do 31. decembra. Imetnik kartice se ob zaključku obračunskega obdobja glede na seštevek nakupov uvrsti v bonitetni razred, na osnovi katerega se mu določi višina bonitete v obliki vrednostnega bona. 

Seštevek nakupov v enoletnem obračunskem obdobju in pripadajoče bonitete:
1. bonitetni razred: od 380 € do 779,99 € = 2%
2. bonitetni razred: od 780 € do 1179,99 € = 3%
3. bonitetni razred: od 1180 € do 1579,99 € = 4%
4. bonitetni razred: od 1580 € naprej = 5%

Vrednostni bon je časovno omejen na tri mesece, unovčite ga lahko v vseh poslovalnicah ZOO TRGOVIN SLONČEK. Bon ni prenosljiv in je vnovčjiv skupaj s klubsko kartico. Saša Primožič s.p. ne odgovarja za izgubo vrednostnih bonov. Ponatis vrednostnih bonov ni možen. Izplačilo vrednostnih bonov v obliki denarja ni možno. Zaposleni in njihovi družinski člani v aktivnosti ne morejo sodelovati.

 

SPLOŠNI POGOJI

1. Kartica ugodnosti Slončkovega kluba 
Kartica ugodnosti Slončkovega kluba (v nadaljevanju kartica) je brezplačna plastificirana kartica z identifikacijsko številko, ki imetnikom na območju Republike Slovenije zagotavlja posebne ugodnosti - te določa izdajatelj Saša Primožič s.p., Reboljeva ulica 40, 1236 Trzin (v nadaljevanju izdajatelj). Imetniki kartic so o ugodnostih obveščeni po elektronski pošti in/ali na spletni strani www.zazivali.si

2. Pridobitev kartice
Kartico lahko pridobi vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki NI samostojni podjetnik ali pravna oseba. Kartico pridobi izključno z izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo, za katero lahko zaprosi v poslovalnicah ZOO trgovine Slonček, pri čemer nakup ni pogoj za pridobitev kartice. 

3. Dovoljenje za zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov 
S podpisom pristopne izjave imetnik kartice dovoljuje zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za potrebe delovanja Slončkovega kluba in se hkrati zavezuje, da bo izdajatelja kartice obvestil o spremembah podatkov, ki so pomembni za uporabo kartice (ime in priimek, naslov, elektronski naslov). Izdajatelj kartice se zavezuje, da bo osebne podatke uporabljal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

4. Obveščanje po elektronski pošti
S podpisom pristopne izjave imetnik kartice dovoljuje obveščanje v obliki pošiljanja elektronskih sporočil, ob tem pa velja, da lahko to dovoljenje kadarkoli prekliče v pisni obliki na naslov Saša Primožič s.p., Reboljeva ulica 40, 1236 Trzin ali na elektronski naslov info@zoosloncek.si

5. Uveljavljanje ugodnosti 
Imetnik kartice lahko uveljavlja ugodnosti na prodajnih mestih ZOO trgovine Slonček, pri čemer mora kartico predložiti prodajalki na blagajni (in na zahtevo prodajalke pokazati tudi osebni dokument) pred zaključkom računa in plačilom blaga. Brez predložitve kartice ni mogoče uveljavljati ugodnosti. Ugodnosti, ki jih nudi kartica, ne veljajo za izdelke v akciji, razen če to ni drugače določeno s strani izdajatelja. 

6. Veljavnost kartice 
Kartica je veljavna od dneva podpisa pristopne izjave in velja do preklica imetnika ali izdajatelja. Izdajatelj lahko imetniku prekliče uporabnost kartice, v kolikor imetnik kartice krši te Splošne pogoje. 

7. Preklic uporabe kartice 
V kolikor imetnik ne želi več uporabljati kartice, lahko o tem pisno obvesti izdajatelja na naslov Saša Primožič s.p., Reboljeva ulica 40, 1236 Trzin ali na elektronski naslov info@zoosloncek.si. Na podlagi pisnega obvestila bo izdajatelj iz baze podatkov izbrisal imetnika kartice in podatke, ki so bili navedeni v pristopni izjavi. 

8. Odtujitev kartice 
Izgubo ali krajo kartice je imetnik kartice dolžan javiti v najkrajšem možnem času izdajatelju na elektronski naslov info@zoosloncek.si. O izdaji nadomestne kartice izdajatelj odloča na podlagi pisnega dogovora z imetnikom odtujene kartice. 

9. Splošni pogoji poslovanja 
Za pridobitev in uporabo kartice veljajo ti Splošni pogoji, ki so objavljeni na spletni strani www.zazivali.si. Izdajatelj in lastnik Saša Primožič s.p. si pridržuje pravico do sprememb teh Splošnih pogojev. Imetniki kartic bodo o spremembah obveščeni na spletni strani www.zazivali.si. Raba kartice po objavi sprememb pomeni, da se imetnik kartice z njimi strinja. 

10. Končne določbe 
Za reševanje morebitnih sporov med imetnikom kartice in izdajateljem kartice, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Trzin, november 2014
Saša Primožič s.p., Reboljeva ulica 40, 1236 Trzin